Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
7
I
wil ik u van een vreemd geval verteil^, dat daar voor
eenige jaren gebeurd is."
Ik volgde 's mans raad , bekeek de vesting , die nogtans
niets bijzonders aanbood , en ging tegen den avond op weg,
om het transport weer in te halen. Ik reed door eene der
woeste , onvruchtbare vlakten , die met vulkanische uitwerp-
selen overdekt zijn, waarop eene dunne aardlaag slechts
weinige kwijnende planten laat voortkomen. De nevel viel
zoo dicht en koud , dat ik naar de koesterende vlam van
het wachtvuur verlangde, waarbij Victoriano mij zijne
historie opdisschen zou. Mijne bezorgdheid, om in de
donkerheid te verdwalen , en de oneffenheden van den bodem
dwongen mij intusschen, de snelheid van mijn paard te
matigen , zoodat het vrij laat was , toen ik op het mij aan-
geduide punt het transport bereikte. Hier vernam ik tot
mijn grooten spijt, dat Victoriano op marsch achtergebleven
en nog niet weer opgedaagd was. Zijn verdwijnen vervulde
allen met bezorgdheid , want alleen een ongeluk kon dezen
man van ons verwijderd houden , wiens stiptheid algemeen
bekend was. Terwijl men nog allerlei gissingen maakte,
verscheen een mensch , die vertelde, dat de vermiste met
zijn paard gestort was en zich zoo zwaar had bezeerd, dat
men hem naar Perote had moeten brengen. De onbekende
voegde er nog bij , dat hij op Victoriano's verlangen geneigd
was, diens plaats in te nemen. De arriero nam dit aanbod
aan , alhoewel het wild uitzien van den vreemde hem weinig
vertrouwen scheen in te boezemen.
Den volgenden morgen vervolgden wij onze reis, om den
volgenden nacht in het dorp La Hoya door te brengen.
In den namiddag verloor een muildier de hoefijzers; ver-
volgens ook nog een tweede en een derde en wij moesten
telkens een geruimen tijd stilhouden, om de dieren weer
te beslaan. Victoriano's plaatsvervanger verrichtte het werk
van hoefsmid met groote handigheid , ofschoon de argwaan
iu mij oprees , dat hij de schade , die hij verhelpen moest,