Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
maal moesten dienen , zorgvuldig in het vel van het dier
gepakt en tusschen de takken van een boom, nagenoeg
twintig voet boven den grond, weggeborgen , opdat de
lucht niet de beren aan zou lokken , die in dit gedeelte van
Canada zeer talrijk zijn.
De gelukkige uitslag van onzen tocht had het kleine ge-
zelschap , vooral mij , in het beste humeur gebracht, en
onze terugreis naar de legerplaats der Indianen was dus
veel vroolijker, dan onze marsch van den vorigen dag. Ik
had het groote doel van mijn tocht bereikt: ik had een
eland geschoten, het grootste en geachtste wild van het
gansche werelddeel, de jacht waarop , vooral in het jaarge-
tijde , waarvan ik spreek, voor even moeilijk als gevaarlijk
wordt gehouden.
Onze aankomst in de legerplaats veroorzaakte groot ge-
juich. De zoon van Glode, een knaap van vijftien jaren,
had reeds van verre het gewei in 't oog gekregen, en 't ge-
rucht van onze heldendaad was dus dadelijk verbreid ; tot
zelfs de kleinste kinderen kwamen voor do hutten, om ons
met vreugdekreten te ontvangen. Het vleesch van het wild
had voor die arme menschen de meeste waarde; want ge-
rookt en gedroogd kan het hun weken lang eene kostelijke
voeding geven. Ook de huid was welkom, want daaruit
worden de mokassins , het schoeisel dor Indianen, vervaar-
digd , terwijl het lange haar door de kunstige handen der
meisjes en vrouwen tot netten en andere nuttige dingen
verwerkt wordt.
Daar mijn verlangen bevredigd was , maakte ik mij den
volgenden dag gereed , om uit de wildernis tot het gecivi-
liseerde leven terug te keeren. Mijne weinige bagage was
spoedig in orde, en ik nam afscheid van mijne roode
vrienden. Ik moet bekennen , dat ik deze eenvoudige men-
schen had liefgekregen, en ook zij waren bedroefd en
vroegen naar den tijd, wanneer ik terugkomen zou.
Glode en Joe hadden besloten , mij naar het naaste nacht-