Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
146
woord; „en 't was hoog tijd ook, want daar komt ons nu
die andere -vijand op het dak."
Werkelijk renden op dit oogenblik eenige Apachen den
rivieroever langs en schenen, als vi-oeger de beer, ons den
weg te willen afsnijden. Op eens echter scheen er iets te
zijn, dat hunne aandacht trok. Zij hielden hunne paarden
in hun loop op, wisselden haastig eenige woorden met
elkander , keerden toen om en waren na weinig minuten
verdwenen.
Verwonderd keken wij elkaar aan, daar geen onzer zich
het bevreemdend gedrag van den vijand verklaren kon.
Spoedig echter begrepen wij de oorzaak van zijn overhaasten
aftocht; want van den anderen oever klonk de juichkreet
van menschelijke stemmen , die ons vroolijk begroetten,
't Was eene talrijke afdeeling bereden Comanchen, die ons
reeds vroeger bemerkt hadden en, toen zij van de andere
zijde de Apachen zagen aankomen, tot ons ontzet waren
toegesneld.