Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
tot bedekking moest dienen, alle moeite, om de straat van
de nieuwsgierige toekijkers te zuiveren. De roode vaantjes,
die aan de spitsen himner lansen wapperden, verhoogden
nog het schilderachtige van het woelig tooneel. Eindelijk
was men dan toch met het opladen gereed; het laatste
muildier sloot zich bij de anderen aan , en de ruitersbende
stelde zich in beweging, om het transport te begeleiden.
Voor en na verstrooide de menigte zich , en weldra bleef
van al de nieuwsgierigen alleen de ruiter achter, die de
muildieren nauwkeurig scheen te tellen en de drijvers een
voor een met scherp oog te monsteren. Nu wilde ook hij
zich verwijderen , doch op dit oogenblik trad Gregorito op
hem toe en vroeg vergunning, om zijne sigaar aan de zijne
aan te steken, 't Kwam tusschen de beiden tot een druk ,
op fluisterenden toon gevoerd gesprek ; doch wat raakte mij ,
wat zij te bepraten hadden ? en dus keerde ik stilletjes naar
mijne woning terug.
Het zien van dat geldtransport had mij op een inval ge-
bracht , waaraan ik onverwijld gevolg wilde geven. Dat
transport bood mij eene uitmuntende gelegenheid aan , niet
alleen om de gevaren ea ongemakken van eene reis met de
post te ontgaan, maar om ook nog eens mijne oude zwerf-
zuchtigheid te bevredigen, nu ik den langen weg van Mexico
naar Vera-Cruz zoo met alle veiligheid en in korte dag-
reizen afleggen kon. Daar de belaste muildieren slechts zeer
langzaam gaan, kon ik die bij de beproefde snelheid van
mijn paard een mijl of wat van de stad met gemak inhalen,
zelfs als ik nog twee dagen bleef, om hier van mijne vrienden
afscheid te nemen. Zoo maakte' ik dan in aller ijl mijne
toebereidselen tot de reis. Allereerst had ik een paard voor
mijn dienaar Cecilio noodig en dus droeg ik hem op, zich
zoo een tegen een billijken prijs aan te schaffen. Na eenige
uren berichtte hij mij , dat een hem bekende stierenbevech-
ter een paard zou brengen, dat niets te wenschen overliet.
En werkelijk zag ik kort daarop een ellendig, grauwgeel