Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
V.
DE SCHRIK DER PRAIRIEËN.
De Amerikaansche natuur schijnt door den Schepper naar
een veel grooter maatstaf gevormd te zijn, dan die der
overige werelddeelen. De meer dan zeshonderd mijlen lange
en soms verscheiden mijlen breede stroomen, de meren,
die zeeën schijnen, de reusachtige boomen, het boomhooge
gras in de prairieën, dit alles treft den Europeeër door zijne
ontzagwekkende grootte. -Niet minder grootsch is de dier-
lijke wereld in een aantal van hare vormen. Zoo wemelen
op enkele tijden de meeste stroomen van Noordamerika, tot
in de kleinste beken op, van monsterachtige zalmen; de
wateren kunnen de menigte daarvan niet langer bergen en
werpen ze eindelijk uit hun schoot op den oever, waar
omzwervende Indianen het kostelijk maal, hun door de
voorzienigheid toegezonden, met de vleeschetende dieren
der steppe deelen. Op andere tijden trekken kudden van
buffels , zoo talrijk als de zalmen in de rivieren , door de
prairieën en vluchten voor de Indianen , door wie zij ver-
volgd worden. En met welk ander verscheurend dier der
wereld zou men den grizly, den grijzen of grauwen beer