Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
hij kent, zelden eenig leed, zelfs niet, als zij hem mis-
handeld hebben. Een olifant, die door de in een gevecht
bekomen wonden woedend was gemaakt, rende onder vree-
selijk gebrul op het slagveld rond. Voor hem lag een arm
soldaat, die zich niet bewegen kon en wiens dood zeker
scheen, want al zijne kameraden waren gevlucht. Toen de
olifant bij hem kwam , nam hij hem, om hem niet te trap-
pen, met de slurf op, legde hem op zij en vervolgde toen
zijn weg.
Van de schranderheid der olifanten weten reizigers merk-
waardige dingen te verhalen. Eens bevonden zich bij de
Engelsche armee verscheiden kameelen, welke men in eene
vlakke pont over een breeden stroom wilde brengen. De
nieuwheid van de zaak maakte echter den angst dezer dieren
in zoo hoogen graad gaande, dat het hunnen drijvers maar
niet gelukte, hen op de pont te krijgen. Eindelijk riep een
cornak zijnen olifant en verlangde van dezen, dat hij de
weerspannigen in de schouw zou drijven. Het dier hield zich
oogenblikkelijk, alsof het woedend was, blies door zijne
slurf, brulde , dreigde rechts en links met zijne tanden en
joeg den kameelen daardoor zulk een schrik aan, dat
deze , om zich voor het schijnbaar razend dier te bergen ,
ijlings in het vaartuig sprongen. Toen werd de olifant op
eens weer bedaard en keerde bedachtzaam naar zijne plaats
terug.
Bij de belegering van Boertpoer gebeurde een geval, dat
van het karakter, het overleg , de hartstochtelijkheid en de
list dezer merkwaardige dieren een treffend voorbeeld levert.
De Engelsche armee met haar talloos gevolg van trosknech-
ten , voertuigen en veekudden had lang voor de stad ge-
legen , toen na het invallen van het heete jaargetijde en
de droge winden de beken en vijvers opdroogden en men
slechts nog uit de verder verwijderde bronnen en putten
water kon bekomeu. De verwarring en de ongeregeldheden
daarbij bereikten wegens de groote menigte van menschen