Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
daarheen leiden , waar de jagers hen hebben willen. Er
blijft nu niets meer te doen , dan de gevangenen te binden,
en ook hierbij zijn de tamme olifanten den jagers behulpzaam,
daar zij genen de strikken om den hals en om de pooten
winden. Zoodra een wilde olifant gebonden is , wordt hij
langs het rechte pad uitgeleid en met dikke touwen aan boo-
men vastgemaakt. Den volgenden dag loopt hij reeds met
de anderen rond , zonder aan ontvluchten meer te denken ,
en na twee tot drie weken is hij ten volle getemd en tot
verschillende werkzaamheden afgericht.
Is de olifant eerst getemd, dan wordt hij door zijne
schranderheid na korten tijd het nuttigste van alle huis-
dieren. Ook zijn er weinig dieren , die de bevelen hunner
meesters stipter gehoorzamen dan de olifanten. Zoo vertelt
een Engelschman, die voor eenige jaren Ceylon bereisde,
van het overleg en de gehoorzaamheid van het dier, dat
hij voor zijn tocht door de bosschen gehuurd had, vele tref-
fende voorbeelden. Wilde hij stilhouden, om een fraai
landschap te teekenen, dan bleef het dier onbewegelijk staan,
tot de schets voltooid was. Wenschte hij rijpe mango-
vruchten te hebben, die hjj niet bereiken kon, dan zocht
hem de olifant den rijkst beladen tak uit, brak dien met
de slurf af, reikte hem naar boven, en dankte voor wat
men er hem van gaf door, volgens de Oostersche wjjze van
begroeting, de slurf driemaal boven den kop te verheffen
en daarbij een murmelend geluid te doen hooren. Kwam
een tak den reiziger in den weg, dan sloeg hij er zijn
slurf om toe en brak hem zonder moeite af. Vaak nam
hij ook een bladerrijken tak, om daarmee de vliegen te
verjagen of hem als waaier te gebruiken. Gewoonlijk kwam
hij bij het ontbijt voor de tentdeur, om wat suiker en
vruchten te ontvangen, of om zich te laten streelen, en als
aan zijn verlangen voldaan werd , vleide hij zijn meester
als een hond.
Ook bij het smartelijkst lijden doet de olifant hun, die