Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
I.
MUSE OMZWERVINGEN IN MEXICO.
1. HET ZILVERTRANSPORT.
De dag naderde , dat ik Mexico verlaten moest, om naar
Vera-Cruz en van daar naar Europa terug te keeren.
Onzeker , op wat wijze ik den door rooversbenden onveilig
gemaakten weg afleggen moest, was ik uitgegaan, om den
raad van een vriend in te roepen, toen een op zich zelf
onbeduidend voorval aan mijne besluiteloosheid op eens een
einde maakte. De handelsstand van Mexico wilde van een
in de republiek zoo zeldzaam oogenblik van rust partij
trekken , om eene aanzienlijke geldsom naar Vera-Cruz te
zenden , en in eene der straten , door welke mijn weg leidde ,
waren de muildierdrijvers juist bezig , de in kleine houten
kisten verpakte zakken met piasters op te laden. Dit
schouwspel had eene groote schaar van nieuwsgierigen aan-
gelokt , onder wie zich vooral veel leperos bevonden. Zoo
noemt men in Mexico eene, met de Napelsche lazzaroni
veel overeenkomst hebbende armere volksklasse, die zich
bijzonder door traagheid , list en diefachtigheid onderscheidt.
Terwijl de met hunnen kostbaren last bevrachte muildieren
zich op straat in orde schaarden , teekende de arriero , de
1