Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
Het loon, dat de duikers voor hun moeilijk en gevaarvol
werk trekken, bestaat óf in eene bepaalde geldsom , óf (en
dit is de meer gewone regel) in een zeker deel van de
opgevischte schelpen. Zoodra deze aan land gebracht zijn,
worden zij in gaten of kuilen van twee voet diepte ge-
worpen , waarin zij liggen blijven, tot zij tot verrotting
overgaan; want nu eerst laten zij zich zonder aanwending
van geweld, waardoor de parel licht beschadigd kon worden,
gemakkelijk openen. Het rotten van zoo vele in eene kleine
ruimte opeengepakte schelpdieren verbreidt een ondragelijken
stank , die de geheele lucht verpest en eerst door den op-
komenden zuidwestenwind weer wordt verdreven. In den
laatsten tijd pleegt men zich echter ook van instrumenten
te bedienen, waarmede men versehe oesters openen kan,
zonder de parels te beschadigen.
Uit de schelpen gehaald, worden de oesters op de vol-
gende wijze gesorteerd. Men neemt tien even groote zeven
van verschillende fijnheid en zet dio zoo op elkaar, dat de
zeef met de grootste gaten boven ligt en de daaronder
staande al kleiner gaten hebben. Dan doet men de parels
in de bovenste zeef en schudt deze een tijd lang , tot de
gezamenlijke parels in de zeef blijven liggen, door wier
gaten zij om haar omvang niet heen kunnen. De parels
zijn nu volgens de grootte in tien verschillende klassen ge-
sorteerd , die hare bijzondere namen hebben, en worden
vervolgens nog naar haren vorm , hare klem- en haar glans
geschift. In den jongsten tijd zijn zij aanmerkelijk in prijs
gedaald, hoewel ook tegenwoordig nog parels van de eerste
grootte, als ze volkomen rond en van glanzig witte kleur
zijn, met duizenden van guldens betaald worden.
3. VERHAAL VAN EEN DUIKER.
Behalve de in de vorige afdeeling vermelde duikers , die
hun bedrijf in dienst der regeering of van bijzondere koop-
lieden geregeld en naar vaste voorschriften uitoefenen, vindt