Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
levendig aanzien. De vele duizend menschen van de meest
verschillende kleuren, landen en bedrijven, die in een be-
drijvig gewemel bestendig heen en weer loopen; het groot
aantal kleine tenten en hutten, welke men langs de kust
heeft opgericht, met den bazar of de marktplaats daar voor;
de menigte vaartuigen, die iederen namiddag van de parel-
banken terugkomen en in den regel rijk beladen zijn; de
angstige gezichten, waarmee de eigenaars der booten deze
verwachten, en het haastig ongeduld, waarmee zij haar bij
de landing tegemoet snellen; de verbazende toevloed van
juweliers, makelaars, kooplieden en arbeiders, die op eenige
wijze met de parels iets te doen hebben, daar eenigen
die openen en schiften, anderen ze wegen en den prijs be-
palen , nog anderen ze te koop aanbieden of tot toekomstig
gebruik doorboren: dit alles is recht geschikt, om den geest
des toeschouwers eene voorstelling van de belangrijkheid en
van de waarde van een voorwerp te geven , dat zulk eene
menigte menschen in beweging en spanning brengt.
Het eerste, dat men voor de opening der parelvisscherij
te doen heeft, is, dat men de verschillende parelbanken
bezichtigt, den toestand van de schelpen onderzoekt en
daarvan aan de regeering bericht geeft. Vindt men, dat
het aantal toereikend is en dat de oesters den behoorlijken
graad van rijpheid erlangd hebben, dan worden de ver-
schillende Oesterbanken, waarop dat jaar gevischt kan wor-
den, aan de meestbiedenden verkocht. Soms oordeelt de
regeering het echter raadzaam , de banken voor hare eigen
rekening te houden en dan later de parels zelve te verkoopon.
De vangtijd begint in Februari en eindigt in het midden
van April, en zoo lang hij duurt, loopen alle booten op
denzelfden tijd uit en keeren ook weer gezamenlijk naar
land terug. Iedere boot voert twintig man met een opper-
bootsman, die tegelijk als stuurman dienst doet. Tien
mannen roeien en helpen de duikers bij het opstijgen; de
overige tien zijn duikers. Van deze laat zich telkens de