Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
201. Dat verzoek is bij Koninglijk besluit bewilligd,
en de gedachte onderwijzers zijn daardoor in hunne finan-
tiële omstandigheden verbeterd.
202. Met schrik denk ik er nog steeds aan, hoe ik
eens door vossen bijna levendig ben gegeten geworden.
203. Ik heb over een afdoend middel nagedacht, om
deze wilden, die men gewoonlijk met den algemeenen naam
kozakken aanduidt, eene troep tegen te stellen, die niet
alleen in staat is, hen te wederstaan, maar ook hen te ver-
strooijen ten einde hun den lust te benemen, oorlog te voeren
en de overwinnende legers uwer majesteit lastig te vallen.
204. De schrijver zoekt de schuld minder bij het publiek,
en minder bij het geneeskundig personeel, als welbij den staat.
205. Het gevoel van verdraagzaamheid is niet anders
dan de uitbreiding van het beginsel der gelijkheid in het
gebied des gewetens.
206. Op zekeren Sabbat hadden de Apostelen, langs
een korenveld gaande, terwijl hun hongerde, aren geplukt.
Ofschoon niet in de wet verboden , hinderde dit gedrag
den Pharizeën, die hetzelve als Sabbatschennis beschouwden.
Terstond doet de Heer hun het dwaze en liefdelooze van
deze oordeelvelling opmerken, zich daarbij op het gedrag
van David bij Abimelech en van de Priesters, wier
pligt het was met de offergave zich op den Sabbat bezig
te houden beroepende.
207. Uit een oogpunt van kunst beschouwd, kan deze
verzameling (*) geene bijzondere vermelding verdienen,
ofschoon men er enkele stukken van zeer beroemde meesters
vindt. Echter zijn de meeste copiën of ook wel van kun-
stenaars, die geheel onbekend zijn, en wier stukken al-
(*) De verzameling van schilderijen in het Grcenwich Hospital.