Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
Het zijn juist dezen, dien wij dit werk als een merk-
waardig voortbrengsel des tijds wenschen te doen kennen,
en wij keurden dit Maandwerk daartoe, boven anderen,
inzonderheid geschikt, vermits de verschijnselen die dezer
dagen, op het gebied der Godgeleerdheid en Letterkunde
worden waargenomen, door het helder glas van den Tijd-
ppiegel getrouwelijk worden teruggekaatst.
195. AVat heerlijke geur verspreidde die akker met
bloeijende boonen!
196. Zoo ontstonden de eerste koningrijken, die on-
getwijfeld van geringen omvang waren , totdat bet deze
en gene koningen gelukte, hun gebied door veroveringen
uit te breiden. In de eerste staten werd het koningschap
ook weldra erflijk, door de gewoonte of wet, om na
's konings dood zïjn zoon stilzwijgend als koning te er-
kennen. Eveneens ging het bijna met de waardigheden
der dienaren en plaatsvervangers der koningen, zoodat
daaruit de erflljke adel als een bevoorregte stand opkwam.
197. Dat weet gij toch even goed als ik, dat de taal
van zulk een rijken vent en die van een eenvoudig burger
m wijsheid zooveel verschilt, als het helle licht van een
Èngelsche lamp van het flaauwe branden van een straat-
lantaren, waaruit de opsteker de olie heeft gestolen.
198. Ik houd mij verzekerd, dat er middelen zouden
kunnen gevonden worden, om het tweegevecht veel minder
menigvuldig te maken.
199. De woordentaal bestaat uit geregeld gevormde
geluiden.
200. En inderdaad is de zee niet ver daarvan ver-
wijderd, en neemt in de nabijheid den Orwell en den
Siour op , twee rivieren , die aan hunne monden gevaarlijke
ophoopingen vormen, die met zand en kruiden bedekt zijn