Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
176, Waarom zou Z. M. de Joden niet geboden hebben
te bidden?
177, Ontelbaar waren de voorbeelden van ergernis,
die hier door hare teleurgestelde aanbidders werden
verzonnen en uitgekraamd, met het menschlievend doel
om eene vlek te werpen op een meisje, wier deugdzaam
leven en ingetogen manieren hun eerbied zouden hebben
moeten inboezemen,
178, Ook schrijft men het daaraan toe, dat in ge-
dachte stad den spoedig daarop volgenden verjaardag van
Z. M. op eene buitengewoon luisterrijke wijze is gevierd
geworden.
179, Zijn groet was beleefd, zonder echter die gemeen-
zaamheid of die stijfheid te betoonen, waaruit iets meer
dan eene eenvoudige bekendheid zou hebben kunnen
worden afgeleid.
180, Ik pakte een zestal hemden en een zwarten zijden
broek bijéén.
181, Evenwel, ofschoon de jongste van al de zusters
zijnde, was zij tevens de ernstigste, ordelijkste en devoot-
ste van allen,
182, Heb ik ooit mijne pligten jegens u verzuimd , of
iets ter uwer eer vergeten?
183, Zij klopte aan de poort, voor welke zij als eene
vreemde pelgrimme stond.
184, Zij was in een ligt geplooid gewaad gekleed,
185, De gastheer staat op, en verzoekt zijnen gasten
weder in de zaal te gaan,
186, Maar zijt getroost, geloovige Christen! gij die
niet naar het vleesch wandelt, maar naar den geest.
187, Verbeeldt u een dubbele rei van reusachtige cy-