Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
bij de boofdarmée onder Göhget, toen deze het bekende
verdrag met de Russen sloot.
157. De Rus antwoordde, in 't Fransch, en zich tot
overste ... fr... . rigtende, dat hij ons plan wel doorzag
maar geenszins voornemens was, ons op te houden of
hindemissen in den weg te leggen.
158. Het is als ware 't een vruchtbaar zaad, door
eene bekwame hand op een veelzins ontvangbaren akker
tijdig uitgestrooid.
159. Aan den vuurproef des tijds, die reeds begonnen
is, laten wij met gerustheid over, wat ver boven onze
krachten gaat.
160. Het zijn geschriften, vervaardigd door de be-
kwaamsten in den lande, en verspreid bij duizende en
dnizende exemplaren.
161. Wij spreken het eerst over de verhalen, die allen
drie de boekjes gemeen zijn.
162. Terwijl deze oplage ter perse was, zijn er in
den staatkundigen toestand der meeste rijken van Europa
groote veranderingen voorgevallen, welke niet overal zijn
kunnen vermeld worden.
163. De kolonel Orderer vereenigde bij zich al de
overige kolonels, ontving van hen hetkommando, bijwijze
van opstand; hij deed de regimenten opzitten.... De
infanterie, cavalerie en artillerie grepen ijlings de wapenen,
164. Hij toonde hun de lidteekenen zijner wonden,
herinnerde hen aan hunne wapenfeiten en veldslagen,
regtvaardigde zich over een bevel dat hij niet gegeven
had, maar bezwoer hen zich te verklaren tusschen dien
opstand en hem, en verzekerde hun, dat de vrede reeds
geteekend was.
165. Hunne tuchteloosheid berouwde hun.