Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
verleend zgnde tot de oprigting eener b^zondere school
vaa de tweede klasse voor meisjes, is na bekomene mag-
tiging, tot onderwijzeresse aangesteld Mejufvrouw. . .
hebbende eene provinciale Zuidhollandsche acte als school-
houderesse, en heeft zij hare school den 2 dezer geopend.
151. Ondertusschen naderde het uur, waarop de heer
"W. gewoon was het ontbijt te nemen, en Alfred wilde
zijn vriend gaan wekken, dien hij meende, dat nog te
bed lei, dan tot zijne groote verwondering was de kamer
ledig en hadden Femme noch zijne dochter iets van hem
gezien of gehoord.
152. Hiertoe zijn den mensch vrijen wil en ziels- en
ligchaamskrachten geschonken.
153. Doch, Goddank! noch mijne moeder noch ik
zijn ooit hongerig naar bed behoeven te gaan, al was
het dan niet vet.
154. In de dezer dagen uitgekomene Verspreide Letter-
vruchten van wijlen.. .. wordt op bladz. XLI (*) van de
levensschets, die verzameling voorafgaande, het volgende
gezegd: „Na bij herhaling aan grove en voor hem ondra-
„ gelijke beleedigingen te zijn blootgesteld geweest van
„eenige officieren der rijschool, tegen welke hij geene be-
„ scherming vond bij zijne superieuren, na bij deze ver-
„geefsche pogingen tot verkrijging daarvan te hebben
„aangewend, werd hij tot de vaste overtuiging gebragt,
„ dat hem niets anders overbleef, dan zelf te handelen. ..."
155. Het kleine kind is, zoodra het de deur uit is,
alles vergeten.
156. Ik had van het voorjaar van het jaar 1848 in
het hongaarsche leger gediend en bevond mij als overste
(*) AVaarom staan hier Komeiiische cijfers, en geen Arabische?