Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
uitgevonden te hebben, dat God, toen er nog niets was,
de wereld Jieeß voortgebracht.
143. Sommige vogelen, die op de spits van oude to-
rens huisvesten, hebben groene eijeren, even als de klimop
of roodachtigen, gelijk het oude metselwerk, dat zij bewonen.
144. Ligt het ook niet in den aard der zaak, dat in
zulke inrigtingen, waar menschen zich ontmoeten in de
kracht des levens, wèl gevoed, zonder vermoeijenden
arbeid, en door de biecht gemakkelijk voor gewetens-
knaging gevrijwaard, zij zich aan de zonde van uit-
spatting overgeven?
145. In het klooster zijnde haalt men haar over om
aan haren vader te schrijven en vergiffenis te vragen voor
den stap dien zij gedaan heeft, „ om eene goddelijke
roeping te volgen. " Na den ontvangst van dien brief ver-
langen de bedroefde ouders naar een onderhoud met hun
kind. Het wordt hen geweigerd.
146. Die troost putte ik uit een ander leerstuk der
kerk, namelijk, dat een bisschop mij van alle deze zonden
ieder oogenblik voor mijn dood kon vrijspreken; en ik
besloot daarom, om voor dat ik uit dit leven scheidde,
by een bisschop te biechten.
147. Op den 24 Februarij 1645 bragt hij bij Janko-
witz de Keizerlijke bevelhebbers Hatzfeld en Götz
eene zoo beslissende neerlaag toe, dat andermaal geheel
Oostenrijk voor de Zweedsche wapens blootlag.
148. Zijn voornaamste vertrouwde was een pagie
zijns vaders.
149. De laatstgenoemde werd gevangen genomen, en
op Richelieüs bevel, niettegenstaande de voorbede van
het gansche hof ter dood gebragt.
150. Door Burgemeester en Wethouders vergunning