Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
en dapperen landvoogd, die hun zoo veel afbreuk ge-
daan en meermalen geslagen had.
119. De bij hen reeds vereerde Jan Petersz. deed
zijnen vroegeren kameraden zijne standverwisseling ook
niet gevoelen,
120. Jammer dat men na den vrede te Munster, 1648,
de werken (van Doesborgh) geheel en al deed vervallen
en daardoor den weg baande tot den weinigen tegenstand,
die men in 1672 aan de pogingen der Fransehen konda
bieden.
121. De wiedewaal, op den hoogsten tak eens olms
gezeten, daagt onzen eenzamen merel ten zang uit, welke
dien vreemdeling niets toegeeft; de tortelduif in het lommer
van een eik verscholen, laat haar droefgeestig kirren even
als het geluid eens waldhoorns, door de bosschen weergalmen.
122. Ornano, in de Bastille opgesloten, stierf weldra,
waarschijnlijk vergiftigd. Hetzelfde lot viel de overige
gunstelingen van Gaston te beurt.
123. Ik durf niets te ondernemen, zonder rijpelijk
daarover nagedacht te hebben.
124. Dezen maatregel voorspelde den val van La
Eochelle.
125. Montuorenoi, die, zwaar gewond, gevangen
was genomen, werd zonder mededoogen te Toulouse ont-
hoofd , en als den afstammeling van een der doorluchtigste
geslachten en laatsten vertegenwoordiger van den ridder-
schap en des handels diep beklaagd.
126. De theoristen staan de praktische menschen van
onzen tijd in den weg.
127. Kaspeb was van zijne jeugd een gezonde ijzer-
sterke kerel geweest, die reeds op zijn vijftiende jaar
zijn ploeg bestuurde en de zeissen hanteerde als een vol-
6