Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
98. Het paard stygerde en trachte zijn' bereider af
te werpen.
99. In den rei dier steden mag de hoofdstad van
Nederland niet ontbreken.
100. Onder al de toehoorders, die een prediker heeft,
kan hij er geen' zoo moeijelijk stichten , dan zichzelven.
101. De censuur, de oude plakmonarch, laat zich zelfs
in onze beschaafde en verlichte eeuw niet zoo gemakke-
lijk verdrijven dan de oude schoolplakmonarchen.
102. Zij (de slang) om vademt kringswijze eenen plek
gronds, verijst weder in allerlei bogten, verheft zich, ge-
lijk de klimop, die den eik omarmt, tot de toppen dor
boomen, en sluipt weg naar het gras des velds, of op de
oppervlakte der wateren. . . . Däär doet zij van verre eeno
ratel hooren, hier brult zij als een stier, of krijscht ge-
lijk een arend.
103. Hij had niet slechts in last, toekomstige onlusten
te verhinderen, maar ook de plaats gehad hebbenden to
onderzoeken en te straffen, benevens een aantal geheime
bevelen, welke hem zoo veel magt gaven, dat de land-
voogdes, zich geheel en al, door hem verdonkerd ziende,
haar ontslag verzocht, 't welk zij naauwelijks ontvangen
had, of Alba trad voor goed in hare plaats.
104. Wij ontmoeten er thans de vrome Maria Mag-
dala, en wij verlangen van haar te hooren wat zij aan
den grafspelonk gezien en gehoord heeft.
105. Zoo een naburig volk eenen inval op zijn ge-
bied durft te ondernemen, is het niet eens noodig, dat
hij in persoon te velde trekt.
106. Boe-Abas onthaalt somtijds driehonderd perso-
nen te gelijkertyd.
107. Na weder, als eene pijl uit eene boog, uren ver