Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
magtiging, in zijne plaats alhier benoemd L., hebbende
den tweeden rang.
74. Soms worden enkelen (zwaluwen), als ze zich om
wille van de insecten te lang aan waters of plassen op-
hielden, door de koude verrast, verstijven en zinken
weg in het slijk.
75. De rookzwaluw met vuilrooden keel en met ge-
vlekte staartveeren heeft haar naam waarschijnlijk van
de kleur, daar zij er aan kop en staart als berookt uitziet.
76. Wat mij terughield, was het gevoel, dat ik de
verschrikkingen der hel ging omdragen, zoodra gij mij
naar verdienste terugstootet.
77. Eene lieve, fatsoenlijke, gevoelige, geleerde kost-
school-engel is een zangvogel duur te onderhouden. . . .
In plaats van hare kinderen behoorlijk op te voeden —
voert zij eene interessante correspondentie met eene andere
kost-school-engel.
78. Vaders! zult gij nog langer uwe kinderen tot de
speelbal der grappen van anderen laten, of zelf — hoe is
het mogelijk! op uwe kinderen uwe aardigheden aanwenden!
79. Wij vallen hunne leerlingen niet hard: er zijn
onder hen, die wij hoogachten.
80. Een gezonde ziel in een gezond ligchaam te be-
zitten werd ten allen tijde en teregt voor een onschatbaar
voorregt gehouden. . . . Ziekten te genezen is goed, ze
te voorkomen is beter.
81. Ook dit punt zal men niet van belang ontbloot
achten als men weet hoe eene enkele fabriek door voor
de gezondheid nadeelige dampen te verspreiden een ge-
heele buurt bijna onbewoonbaar kan maken.
82. Voor volmaakte wezens iets voor te schrijven,
dat kan een ieder met goed gevolg, van zelfs toch vormen