Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
63. Dat dit werkje evenwel later dan ik wenschte
verschijnt, moet aan omstandigheden geweten worden,
welke niet van den schrijver afhingen.
64. Elk zag met vurig verlangen den dag te gemoet, welke
hen de gi-ondlegging eener stichting in het geheugen terug riep.
65. Zeer vroeg ontwikkelde zich zijne dichterlijke aanleg.
66. Deyden leerde zijne tijdgenooten de moeijelijke
kunst, om kracht en welluidendheid van stijl met elkander
te vereenigen.
67. Overal draagt het werk blijken van het uitvloeisel
te zijn van een eerlijk hart dat de waarheid opregtelijk soekt.
68. Liefde voor gade en kroost zijn heerschende in
zijn gemoed.
69. Het schoone landschap Toscane, hetwelk de natuur
door eene keten van bergen van het overige gedeelte
van Italië had afgescheiden , als had zij hetzelve tot eenen
onafliankelijken Staat bestemd, bezittende, bevorderden
hij en zijne opvolgers, gedurende anderhalve eeuw, het
geluk van hetzelve door een wijs bestuur.
70. De vele vreemdelingen, die van tijd tot tijd stad-
waarts stroomden, deed op goede gronden vermoeden,
dat het feest aanzienlijk zijn zoude.
71. Streven wij er liever na, om door deugd en ge-
hoorzaamheid aan God, tot het bezit van dat hemelsch
Paradijs te geraken, 't welk Jezus voor ons verworven heeft.
72. De voortplanting der lichtgolven des aethers ge-
schiedt veel sneller dan die der gelnidgolven der lucht.'
73. Na verleende magtiging is tot openbaar onder-
wijzer aangesteld C., hebbende den tweeden rang, vroeger
openbaar onderwijzer te Q. — Ten gevolge van de aan-
stelling van den onderwijzer M. te W. is, na bekomene