Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
40. Ziedaar, jongelief! een dag, die God mij uit ge-
nade schonk.
41. Over niets wordt zoo eigenmagtig, zoo stout ge-
oordeeld, dan over de godsdienst.
42. In eene prachtige zaal, wier blaauw, met sterren
bezaaid gewelf door met rozen omkranste zuilen gedragen
werd, kwam Eijno weder tot zich zeiven.
43. Is de donder eenen zegen? Hij is toch vreesselijk.
44. De mensch, die God kon doorgronden, ware zelfs God.
45. Wij hebben veel meer den trots, die zich op be-
kwaamheden verheft, dan dat wij ons door opregte liefde
zouden willen doen uitmunten.
46. De kerkgebouwen waren aan de Rede gewijd, die
nooit ééne traan gedroogd heeft.
47. IJslands bevrozene rotsen, Afrika's brandende zand-
vlakten , vinden thans hunne bewoners.
48. Deze wederspannigheid bevreemt ons zeer.
49. Het stelde Pallas voor als ëéne gewapende jonk-
vrouw, die met majesteit hare bevelen geeft. Het gewaad
was van goud , doch uit het geheel sprak eenvoudigheid
en grooten smaak.
50. Op deze keurige zuilerij moest weder eene andere ,
die weder eene derde draagt, zoodat het geheel zich trots
ten hemel verhefd.....Ge ziet ook hier den trap langs
welken men kan opklimmen en die de geheele breedte
van het gebouw beslaat.....De breede marmeren platen
waarmede deze helling bevloerd is, bevatten eene span-
ning die de rijtuigen zekerder doortogt verzekeren tusschen
de zuilen.
51. De miniatuur voorstelling beletten den kunstenaars
om alle de pilasters, zoo als in het origineel, de vorm
van standbeelden te geven, of in de galerijen die menigte