Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
den Griekschen bodem? Ofschoon de natuur hier alles
gedaan heeft om het land met verkwistende hand te be-
deden , en er eene onbekende bekoorlijkheid over uit
te gieten, hoewel alles van majesteit, pracht en aanval-
ligheid getuigt, hier door de afwisseling van dalen en
bergen, daar door de kabbeling van verzilverde stroomen
ruischend tusschen vruchtbare velden, ginds door de trot-
sche havens door de natuur zelve door de kronkelende
kusten gevormd, ofschoon uw oog met welgevallen op
dat alles nederblikt, toch wekt de historische herinnering
nog grootere en verhevener gedachten bij u op.
9. Er is geen twijfel aan, dat er een wel zoo naauw
verband tusschen hoofd en maag, dan tusschen hoofd
en hart bestaat.
10. Allergepast heeft ook onze wet daaromtrent alles
verordend.
11. De briefschrijver gaf zijne verontwaardiging te
kennen, dat door de schrijvers, zelfs die evangeliedienaars
zijn, de onderwijzersstand zoo menigmaal aan bespotting
wordt ten prooi gegeven.
12. Het vroeger aangekondigd vergelijkend examen,
waartoe zich 25 sollicitanten, allen bezittende den tweeden
rang, hadden aangegeven, doch niet zijn opgekomen, is
op den bepaalden dag gehouden.
13. Het procesverbaal met de vergelijkende tabel, alsmede
de verdere stukken, houdende aanvrage ter benoeming als
onderwijzer alhier van R., als hebbende deze bij het ex-
amen, over de vakken tot het onderwijs der jeugd be-
hoorende, boven de andere sollicitanten uitgemunt, bij
de Gedeputeerde Staten ingezonden zijnde, is hij, ten ge-
volge der daarop verleende autorisatie, als onderwijzer
alhier aangesteld.