Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
bevolen had. Dat bij echter kort daar op door een schot
uit een venster wierde gedood , het zij toevallig of misschien
uit wraak, dewijl hij den hem aangeboden koninklijken
dienst geweigert had. De geschiedenis maakt ten minsten
geen gewag van hem meer.
Een menigte van de ongelukkige, overal door hun beulen
vervolgde inwoonders van maestrigt vlugten na den brug,
om zich in het noch niet veroverde stedeken Wijck te
redden. Maar de wijekers hadden ongelukkiglijk het end
van de brug afgebroken, om de vijanden den ingang in
haar stad te sluiten, en er bleef dierhalven voor de vlug-
telinge niemendal over, als de schriklijke keus, in de gol-
ven des Maas of door het zwaard te sterven der vervol-
gende vijanden.
43.
Toen de spanjaards in het volleedig bezit van de stad
waren, begon er een algemeene plundering, die drie dagen
onder de grootste gruwelen voordduurde. De onverzaadlijke
hebzucht der overwinners liet gene foltering onbeproeft,
om de noch levendige burgeren de ontdekking van ver-
bergde schatten af te persen, en velen der mishandelde
worpen zich in de stroom, om martelingen te ontgaan,
die schriklijker waren als het kort ogenblik van sterven.
De weinige, die wierden verschoont, moesten voor groote
sommen zich los koopen.
In het steedjen Wijck ook ontbrak het niet aan gruw-
lijke toneelen. Mondragones soldaten klommen over de
muren , uit vrees de buit te verliezen, terwijl de bevel-
hebberen onder handelden over een capitulaatsie. Alles,
wat de wapens droeg, werd neergevelt, doch men ver-
schoonde de vrouwen en de kinder en al de gene, die
men ongewapent vond.