Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
v o o ]{ 15 e r i g t. iii
belofte hevinnerde , om een vervolg op de ten jare 1854
uitgegevene gebrekkige opstellen te schrijven, voegde hij
er bij, dat hij liefst geen losse volzinnen, maar bij ver-
kiezing doorloopende verhalen wilde hebben. Ter voldoe-
ning aan dit verlangen koos ik daartoe een paar tafe-
reelen uit den tachtigjarigen oorlog {door Karl Cürths).
Terwijl men reeds aan het drukken was, las ik op
bladz. 859 van „De Gids" jaargang 1857:
„Bekwame taalgeleerden heihen ook hier ie lande het niet
„heneden zich geacht, verzamelingen te maken van fraaije proe-
„ ven van nederlandsche taal en stijl. En niemand voorzeker zal
„ het verdienstelijke en moeijelijke van zulken arbeid ontkennen, —
„met uitzondering misschien van enkele schoolmeesters en hoeh-
„verkoopers, die dit werk, als voor hunne krachten berekend en
„winstgevend, ook al hebben ter hand genomen; — het zou echter
„ongetwijfeld nog veel verdienstelijker, maar ook veel moeije-
„ lijher zijn , met onpartijdigheid en zelfverloochening op het veld
„ van onze Letterkunde, in plaats van bloemen, distelen te garen
„ en deze tot eenen bundel zamen te snoeren, icaarvan de door-
„ nen wel pijnlijke , maar toch heilzame wonden zouden maken.
„ Zulke kakografiën — vlijmende sneden voorzeker in het
„ levend vleesch onzer Letterkunde! — zouden vrij wat meer
„nut doen dan kakografiën, zoo als die van Prof. Lxjlofs,
„ kunstig zamengesteld, uit de verbeelding opgemaakt en haar
„correctief medebrengende; ze zouden het veelzins ijdel roemen
„ op onzen hedendaagschen schrijfstijl een weinig stuiten en
„veler oogen openen voor gebreken, waar zij tot hiertoe ge-
„woon zijn niet dan deugden te bespeuren en te bewonderen.
„De verdienstelijke uitgevers van het Taalkundig Magazijn
„ (lees: Magazijn van Taalkunde) hebben hiermede een loffelijk
„ begin gemaakt, maar dat is toch niet meer dan een begin."