Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
hun krachten en vermindert hun getal, terwijl de vijan-
den hun verlies van manschappen en voorraad uit de be-
vriendde Steden aan den maes zonder moeite weer herstellen.
Doch midden in deze nacht van bange zorgen ging er
voor de beleegerden plotseling eenen straal van hoop op.
Heevige gemoedsbewegingen en lichaamlijke inspanning
wierp de hertog van parma op het ziekbed, en een ge-
varelijke koors bragt hem op de oever der dood. Zijn
soldaten , hem met liefde aankleevende en vertrouwen ,
gongen met alle tekenen der diepste smert door het leger,
het beleg werd met weinigen ijver voortgezet, en de be-
legerden begosten zich over te geeven aan een gevarelijke
zorgloosheid,
38.
Doch tegen alle verwagting beterde den zieken , en de
aanvallen werden met vernieuwden ijver voortgezet, zoo-
dat de belegerden bij haar gebrek aan weerbare mannen
schier onafgebroken op de wal moesten zijn en daar eten
en slapen moesten, om elk oogenblik tot weerstand berijd
te weezen. Hunnen moed werd aangewakkert en versterkt
door de gerust stellende brieven, welke zij nu en dan
van Oranje en de aartshertog ontvongen. Noch op de
23ste van de Zomermaand schreef hen den eersten, dat
zij binnen de veertien dagen hoopen konde op een zeker
ontzet. Holland bewilligde soldaten en leefmiddelen tot dat
ende, en den graaf Hohenlohe aan den spits van eenige
duizende ruiters maakte eenige verwijderde beweegingen,
om de stad te naderen. Maar hier bleef het bij, en maes-
tricht werd aan deszelfs lot overlaten.
De belegerden vaarden voort, zich met een standvas-
tigheid en onverzaagtheid te verdedigen , die een betere
afloop had verdient. Bij elke storm werden de vijanden