Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
verdeedigers van Maastricht achter het bolwerk en de
courtine aan de brusselsehe» poort gemaakt-, en de belege-
raars bleef niets over, als daar een bresbatterij tegen
aanteleggen.
32.
De meest voorname zwarigheid bij deze arbeid leverde
het vervoeren op van het geschut over een breeden en
40 voeten diepen hoofdgracht. Het kwam daarop aan, om
dicht voor de oogen van de belegeraren en te midden van
het heevigste vuur een brnch over den gracht te slaan.
De onverzaagdsten in het spaansche leger wanhoopten aan
de gelukkige uitslag van een zoo vermetele onderneming;
maar den grooten geest des veldheeren lostte het moeilijke
vraagstuk gemaklijk en gelukkig op. Terwijl dezen buiten-
gewoonen mensch met een bedaarde blik zijn bevelen geeft,
ziet men hem tegelijk het gevaar en een ongewoone in-
spanning trotseerGn. Met den schop in de hand', of een
boom-stam op de schouers dragende, stapt hij in het le-
ger zijner krijgsmannen voort, en scheint het naauwlijks
te bemerken, wanneer het vijandige geschut zijn naste
verzellers neervelt. Het voorbeeld , hetwelk den veldheer
geeft, sleept al de ovrige mede tot navolging; en niemant
let meer op het eigen gevaar, waar het een zoo dierbaar
leven als het zijne bedrijgt. Ieder slaat de hand aan het
werk en arbeid met onverdrooten moed, ofschoon menigeen
zijn dood vindt, gelijk de Graaf Barlaemont , die een
vijandigen kogel doorboorde, toen hij net bezig was, om
twee veldstukken tegen den halven maan te laten richten,
ten einde de belegerde van de wal te verdreiven en de
spaansche arbeiders tegen haar geweervuur te beschutten.
33.
In weerwil aller hinderpalen werd eindlijk de brug vol-