Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
II VOORBEßXGT.
J^len paar voorbeelden zullen dit ophelderen. „ Wie weet,
waar Willems woont?" èeter: Wie kan mij zeggen,
Avaar de woning van Willems is? — „ De weduwe, welke
wel wist, enz." heter: „De weduwe, die goed onder-
rigt was, enz." — Door den dood des dauphins,
em.'" „Door 't overlijden van den dauphin." — „Van
haar eigen gering vermogen kon zij slechts over een
zeer onbeduidend bedrag beschikken," heter: „Van
haar eigen onbeduidend vermogen had zij slechts een
geringe som te harer beschikking."
Zoo dra in 't begin van deze eeuw het verbeterd taal-
onderwijs — vroeger maar al te zeer verwaarloosd, —
ingevoerd werd, kwam de eene cacographie na de an-
dere in het licht. De meeste , zoo niet alle, bepaalden
zich bij spelfouten en misslagen tegen de regelen van de
spraakkunst, d. i. van de toenmalige in naauwe boeijen
géklonkene spraakkunst, zonder dat de vervaardigers aan
welluidendheid dachten. Ja het schijnt zelfs, dat deze ei-
genschap vroeger niet zeer bekend was; ten minste Prof.
SiEGKNBEEK maakte eens op den volgenden zin: „Doch
iZaar dezQ dienkbeelcien," enz. welke door mij als on-
welluidend uit een werkje over taalkunde werden aan-
gehaald , de aanmerking: „ Ik mag intusschen niet ont-
veinzen, dat het voorbeeld, in de aanteekening hijgebragt,
voor mijn gehoor geene zoo groote wanluidendheid heeft,
als de heer BoMHOFr daarin schijnt te vinden.....
doch ik betuig gaarne, dat mij iets dergelijks zeer wel
zou kunnen ontvallen zijn."
Toen mij de uitgever in het afgeloopen jaar aan mijn