Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
Mark Anton Simonctta sprongen het eerste op de vijandi-
gen borstweering , om van de toestand van de werken
een nauwkeurig overzigt zich te verschaffen, maar beiden
vielen als offeren harer koenheid. Den eersten werd door

eene geweerkogel gevelt, en zijnen makker, wie een vaan-
del droeg, werd met een groote kanonskogel getrofien, die
hoog hem in de lugt worp en hem in een oogenblik doode.
Ten gelijken tijd ontving een digten hagel van steen
en kogelen het Lombardische regiment en vernielde ge-
heele gelederen van het zelve. Den aanblik van een zekere
dood verschrok deez' dappre scharen, zij weeken, doch
haar aanvoerderen ontflamde haar gezonken moed weer
door vermaning en voorbeeld, en voerden hun tegen den
gracht en bres op nieuws aan. Thands ontstond er een
vreesselijk en moordadig gevegt. Een edelen wedijver ver-
eenigde de belegerden tot een manlijken en onverschrok-
ken tegenweer. Schwarzenburg, Tapin en Moncada streden
aan haar spits.
23.
Men verdeedigde zich met musketkogelen en steenen,
met lanzen en degens. De landmannen sloegen met haar
met ijzer beslagene dorsvlegels onder de stormende Span-
jaarden. De vrouwen worpen brandstoffen op hun neder,
en den kleinen toorn boven de poort, welke Tapin met
falconetten, ijzere draaibassen en ander klein geschut had
bedekt, overdekte hun met een vloed van ijzer. Vele dap-
pere krijgsmannen verloeren haar leven hier. Coenraad
Malespina, Petro Zuniga den speelgenoot van Don Juan
van Oostenrijk, Augustinus Schiaffinato, Pedro Gusman,
Vincentius Machiavelli sneuvelden, benevens een meenigto
van mindere rang; en zelfs Fabianus Farnese ontving een
doodsche wonde, waar hij kort daarna aan storf.