Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
kant, werd bestemt. Hij nam zelve thans de lijding des
eersten aanvals op zich en droeg aan den graaf Mansfeld
dien van de tweede op, welke eene batterij van twee en
twintig stukken geschut liet oprigten tegen het bolwerk
aan de bosscher poort, Mondragone, van de andere oever
des maas, ondersteunde zijn vuur op dezelve met een
batterei van zes vuurmonden, en te gelijker tijd werd ook
het beschieten der Brusselsche poort met gelijke ijver
voortgezet. En niet enkeld boven de aarde, ook onder
de oppervlakte van dezelve werden de vijandlyke werken
door mijnen en ondergravingen aangevallen.
17.
Tot een' grooten veldheer door de natuur reeds bestemt,
had Alexander Farnese door een ijverige beoefening van
de krijgskunde beantwoord aan deze bestemming. Geen vak
van de weetenschappen, welke het legerhoofd vormen,
was vreemd aan hem gebleven. Ook in de moeilijke kunst
des aanvals en van de verdediging van vaste plaatsen,
welke in dezen oorlog meer als eenige andere vak van
de militaire wetenschappen werd beoefend, had hij aan-
zienelijke kundigheden verwerfd, en daar verwandte uit-
steekende geesten en wederzijdsch talent elkaar gemaklijk
kennen lecren, zoo verzamelde hij allengs den bloem van
de beste en meest bekwame krijgsbouwkundigen en artil-
leristen om zich henen.
Een van de talentrijkste medeleden dezer school, den
gunsteling des hertogs en zijn voornaamsten raadsman,
was den kaptein Ehosne, aan wie de tijdgenoten een
aanmerklijk deel aan zijn overwinningen toeschrijven.
Overeenkomstig de voorslag dezes officiers liet den veld-
heer een mijn tegen het door do belegerden voor de Brus-
selsche poort aangelegen ravelyn graven, om een gedeelte