Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
verloren, te rug na de stad. Voorzichtiger gemaakt door
znlk een gevoelige slag, verzekeren de belegeraars door
het oprichten van verscheidene werken ter beschutting zich
tegen soortgelijke overvallen, herstelden weldra weder de
schade en zetten met dubbelden ijver hun werkzaamhe-
den voort.
15.
Op de 25ste van de lentemaand zijn eindlijk twee bres-
battereijen opgericht, en vijf en veertig vuurmonden wor-
pen vlammen en ijzer op de stad. Zesduizend kogelen
werden op deze en de volgende dag na de muren en het
bolwerk aan de Tongerensche poort geschoten. Maar de
verwachting van de belegeraren, op deeze weg het voor-
gesteld doel snel te herijken, verdween, toe zij door de
ontstane openingen bemerkte , dat de belegerden achter
de courtine noch een tweede wal opgericht hadden.
Onder de bescherming van vier ver dragende, op een
naburige heuvel geplantte veldslangen, die waren be-
stemd , om door hun vuur den belegerden van het aan-
leggen van nieuwe werken, tot versterking des belegerden
gedeeltes van de stad, en van verdere uitvallen aftehou-
den , wierden de geschutstellingen gebouwt; en middeler-
wijl een gedeelte des voetvolks bezig was, om kanonnen
en munitie uit de vaartuigen aan het land te brengen,
sleepte Gonzaga's ruiterij takkebosschen en wolzakken
aan, bestemt om de graft te vullen, om er op de dag
der bestorming een weg door te banen.
16.
Onder deze omstandigheden vondt den Hertog het nood-
zaaklijk , nog een tweeden aanval te doen , op de stad,
waartoe de airede aanvangelijk van Mondesdocha voor-
geslagen bosscher poord, of de hoge poort aan de water-