Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
Tot het schrijven van een goeden stijl worden , be-
halve de regelen der spraalcleer, inzonderheid duidelijkheid
en welluidendheid gevorderd, welke laatste eigenschappen
maar al te vaak verwaarloosd en slechts door langdurige
oefening verkregen worden.
Onder duidelijkheid verstaat men die eigenschap van
een goeden stijl, welke maakt, dat de lezer geen oogen-
hlik in twijfel staat omtrent de bedoeling van den schrij-
ver. Men leest ergens: Welke volken hebben de Ro-
meinen overwonnen ? De zin kan slechts uit den sa-
menhang worden opgemaakt; want de uitdrukking be-
teehent zoo wel: Door welke volken werden de Ro-
meinen overwonnen? als: Welke volken werden door
de Romeinen overwonnen?
De welluidendheid gebiedt, dat alle harde of stroeve
uitdrukkingen worden vermeden, dat gelijke klanken en
medeklinkers zoo min mogelijk digt lij elkander staan.