Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
duizende boeren uit de omleggende dorpen , welke bij de
aannadering van de Spanjaarden met vrou en kind in de
stad waren gevlucht. Den overste Heve, genaamd Schwar-
zenburg, was opper bevelhebber der bezetting, en onder
hem kommandeerde den reeds vermelden Sebastiaan Tapin.
9.
Dezen schranderen en ondernemenden man regtvaardigde
ten volle het vertrouwen van den prins van oranje, en
volvoerde met onvermoeiden ijver de bekomene last. Hij
laat de stads muren met aarde bedekken , de graft uitdie-
pen , ravelijnen, halve manen en loopgravens maken, en
mijnen en kazematten aanleggen. Bij alle deze werkzaam-
heden , gelijk ook na der hand bij de verdediging van de
stad, bewezen de gevluchte landmannen, een sterk en
moedig slach van menschen, voortreflijke diensten.
Het gemis van een talrijke bezetting werd door de ijver
en de patriottische stemming van de burgeren vergoed.
Noch zweefde hen de herinnering aan de voor drie ja-
ren (1576 20 oktober) geleeden mishandelingen, als een
waarschuwend schrikbeeld, voor oogen, en het was hun
onvrikbaar besluit , zich tot de laatste man te verde-
digen , en liever onder de puinhopen van de stad omte-
komen, als zich aan een vijand overtegeven, van wie men
geen verschoning kon verwachten.
10.
Denzelfden heldhaftigen geest was verbrijd over alle klas-
sen en standen; zelfs het vrouwelijke geslagt, gehjk eens
bei de- belegering van Haarlem, bood aan, om de gevaren
der strijd en de werksaamheden aan de schansen med de
mannen te delen; en het vervolch van het tegenwoordig
verhaal zal ons doen zien, hoe getrou deze heldinnen de
vrijwillig opgenomen verplichting vervullen , en aan de