Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
wigtigste omstandigheid bij het algeheele gebrek aan voer-
tuigen in Vlaandren en Braband. Dit was de gronden,
welke de hertog deden hesluiten , om zijn oogmerk in-
zonderheid op Maestricht te rigten; en eindelijk was
hem ook de nabijgelegenheid van Keulen ongemeen aan-
genaam , alwaar het nieuw congres tot sluiting der vrede
gehouden worden zou, om op de Nederlandsche commis-
sarissen, door 't gedonder van zijn geschut en hunne na-
bijheid , indruk te maken.
5.
Het koninglijke leger breekt op, gaat bij Roermonde
over den roer en zakte vandaar na den Maas af. Het
ongunstig jaargetij (1579 februwari), de hooggezwollen
rivier, het gemis van eenen brug en de nabijheid van
een vijandelijk korps, stelden de overtocht groote hinder-
palen in den weg. Het zjeni van de veldheer overwon
hen allen. Onder de bescherming eeniger aan de linker
oever staande huizen, die hij met een vaandel muskettiers
liet bezetten, werd een schipbrug over de rivier geslagen
en den overtocht gelukkiglijk volbracht, al hoewel storm
en golven den brug grootlijks beschadigde.
Het overompelde nederlandsche corps verdeelde zich in
verschelde vaste plaatsen; maar een klein gedeelte van
hetzelve vattede post tusschen 's Hertogenbosch en eind-
hoven. Ongehindert voerde aleksander Farnese zijn wape-
nen na braband, en maakte nu deze dan geene wending,
om ten aanzien van zijn waar doel de vijand te misleiden.
Evenwel zag den scherpzinnigen Oranje zijn plan door,
en zond kaptein Tapin, een Lotharinger, welks talenten
en ijver hem tot een zoo gewigtig werk bekwaam maak-
ten, na Mastricht om de vesting in betere staat van ver-
deediging te stellen.