Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
overreedende woorden maant hij den afvalligen aan, om
onder de zachte scepter van haar regtmatige soeverijn te-
rugtekeren, ja hij bied zich zelve tot de bemiddelaar van
haar overtreedingen tegen de majesteit aan , overtuigt,
dat weiniger de stem van hun eigen hert, als de kuipe-
rijen van een klein getal onbeschaamde en eerzugtige ver-
leideren, hun daartoe hadden vervoêrd.
2.
Intusschen trachten zijn zendelingen de in parteijen ver-
deelde naatsien na zijn wenschen te stemmen, en het ge-
lukt hem, ten minste een gedeelte harer te winnen en
aan zijn koning weder te onderwerpen zonder slag of stoot.
Doch niet door woorden alleen, door vermaningen en
beloften wil hij tot de afgevallene spreken: daden moeten
zijn aanbiedingen ingang verschaffen, en hij besluit de eene
of de andere belangrijke onderneming uittevoeren, om niet
alleen de twijfelachtige gemoeden tot een vast besluit te
brengen , maar om aan de wapens der spanjaarts haar
oude glans en het vroegere overwicht weder te verschaffen.
Door de versterking die den Grave van Altems hem
had toegevoerd , was zijn leger tot 24,000 mannen te
voet en tot 7,000 mannen te paard aangegroeit, en aan
de spits van hetzelve stonden de dapperste en ervarendste
veldheeren. Met een voor die eeuw, toe verbazende heiren
de toneelen des oorlogs nog niet bedekten, om de wei-
niger talrijke tegenpartij met een geweldige slach te ver-
pletteren , zoo aanzienelijke macht had den hertog niet
meer nodig, om zich voor de vijanden agter vaste stel-
lingen te verbergen, maar kon ze in het opene veld on-
verschrokken te gemoed treden, en hij aarzelde geenzins,
om gebruik van zijn magt te maken.