Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
0<.
In den lente van 1575 beriep St. Aldegonde van Hei-
delberg en andere duitsehe plaatsen de eersten openbare
leeraars voor de nieu gestigte hooge school, en zoo ont-
stond te raidden van het gedruis van de wapens de be-
ruchte universiteit te Leiden, die de naam van deze stad
bij al de beschaafde naatsiën bekent heeft gemaakt, een
groot aantal van beroemde mannen in al de vakken van
de menschelijke wetenschap gevormd en zich tot op onze
tijden staande heeft gehouden.
II.
liet beleg- \'an Maastricht (15T9>.
1.
Een gevaarlijker vijand, als de hertog van parma, had-
den sinds de uitbarsting van de omwenteling de nederlan-
deren nog geensints gehad. Een' grooteren veldheer als
Alba, was hij geen woesten barbaar; maar het verleidlijke
glimplachen van zijn zagtmoedigheid, ten rechten tijd met
strengheid en hoge ernst gepaard, wierd voor de ontlui-
kende vrijheid meer verderflijk, als het de moordschavot-
ten van die gevoellooze tiran waren geweest. In den eenen
hand het zwaard van de straffende geregtigheid en in den
anderen den olijftak der vreede en verzoening, tradt hij
moedig voor het aangezicht der nederlanderen, en liet hen
tusschenbeiden de keus. Slechts dan , wanneer deze werd
afgewezen, zou gene den wederspanling treffen, en de be-
ledigde monarch genoegdoening verschaffen. Met vriendlijk