Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
de oiTiloggende plaatsen bijdragen en levensmiddelen inza-
melen voor de Leidenaars, en dezelve vielen zeer voor-
deelig uit, vrant uit Delft alleen ontvongen zij voor 1000
guldens aan waarde.
Als iet buitengewoon hebben de geschiedschrijveren de
omstandigheid opgeteekent, dat op de dag na de bevrij-
ding de wind eerst zuid oost en onmiddelijk daar naar
noordwaards geloopen is, en het water met een storm van
het land in de zee terug heeft gedreeven; een gebeurtnis,
die, indien ze vroeger plaats gehad hadde, de redding der
stad verijdeld hebben zou.
56.
Tot een bewijs van hun erkentlijkheid voor den betoon-
den standvastigen tegenweer bood den adel en de overige
steden van Holland de leidenaars vrijheid van tollen of
een hogeschool aan. Zij koozen het laatste, en de 6de
januari 1575 werd der stad door eene, in den naam van
de spaansche monarch, van de staten van holland en zee-
land uitgevaardigde oorkonde het rcgt ter stigting eener
hooge school uitgereikt.
De bevelhebberen van den vloot wierden van de staten
van Holland met goude kettingen en kleinodien begiftigd,
en met gedenkpenningen , daar men een engel der ver-
woesting op zag, die door eene plotselinge overval schrik
en dood onder de Spanjaarden verspreid. De steedelijke
raad van Leijden stelde een jaarlijksche feestdag in tot
plechtige viering van het ontzet, en strekte hare dankbaar-
heid zelfs tot de duiven uit, die gedurende de belegering
als brievenbestellers gediend hadden. Zij werden zorgvul-
dig onderhouden en na hunne dood gedroogd en met uit-
gespande vleugels, tot een aandenken voor het nakome-
lingschap, op het raadhuis ten toon gestelt.