Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
54.
Maar niet zoo gemaklijls lieten zijn soldaten zich, welke
de plundering Man Leijden en schaadloosstelling voor hun
achterstallige soldei was beloofd geworden, over de ver-
eidelde hoop, om hun voldoening te bekomen, gerust stel-
len. Zij verwekten wederom een opstand, namen hun
aanvoerder gevangen, die in verdenking bij hun was ge-
komen, dat hij, gewonnen door omkoping, den aireede
vast besloten storm niet beproeft had, en hij moest zich
gelukkig rekenen, dat ze niet in de eerste uitbersting van
haar woede hem in stukken hieuwen. GeTjonden met tou-
wen, als een misdadige, sleepten zij hem met zich voort,
jaagden hun offisiers weg, koozen een eletto, en rukten
voor de stad van Utrecht, om door plundering derzelve
voor hun ijschen zich schaadloos te stellen. Maar de
burgers slooten haar poorten, en sloegen met groot ver-
lies de aanvallen van de razende terug. Eindlijk bewerkte
Valdes zelve bij de commandeur de betaling van de ach-
terstallen , waarop zij, gelijk gewonelijk tot haar pligt te-
. rugkeerden, en in den omstreek van Maastricht in de win-
terkwartieren w^erden geleid.
55.
Den prince van oranje hoorde te Delft juist de namid-
dagspreek, toen zijnen heibardier, Hans van Brugge, de
boodschap der redding der stad Leiden hem bragt. Na
het eindigen van de predikaatsie liet hij de heuchelijke tij-
ding van de kansel bekendmaken, en peilsnel vloog zij
door de stad en de gansche omtrek, en verbreide overal
de levendigste vreugde. De volgende dag (4. Oktober) be-
gaf den prins zeiven zich na Leiden, dankte de inwoners
voor hun trouw en standvastigheid en maakte een veran-
dering onder de medeleeden des raads. Hij liet daarop in
3