Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
welke van Zoeterwoude na Leijderdorp had gevlucht,
had Borgia bevel gezonden, om in tijds aftetrekken,
dewijl hij hem wegens de stelling des Nederlandschen
vloots, geen bijstand konde verkenen, indien hij wierd
aangevallen door eene sterkere macht. De zekerheid
eener zoodanige aanval aan de eene en eener uitval van do
belegerden aan de andere kant beweegden Borgia tot
de aftocht.
50.
Terwijl men nog te lammen hierover beraadslaagd,
stort plotselings een zesentwintig voeten lang stuk van
de Leidsche stadsmuur , tusschen de Koepoort en de
Bourgondische toorn , met een geheel bolwerk , onder
vreesselijk gekraak in. Deze toevallige gebeurtenis, welke
eenige dagen vroeger geschiedt, waarschijnelijk den onder-
gang van de belegerden tot gevolg gehad hebben zoude,
bespoedigt tans haar bevrijding. De spanjaarts te Lammen
houden het voor de werking van een schriklijke uitbar-
sting , door de belegerden zelve veroorzaakt, om een weg zich
voor den uitval op morgen te banen. Van vreeze en schrik
bevangen, werpen zij in alle ijl hun geschut in de Vliet,
en verlaten de schans zonder trommelslag in diepe stilte.
Het verhaal eenes knaaps, die gedurende de nagt be-
merkt had, dat uit den schans de brandende lonten
waren verdweenen, zonder weder te verscheinen, bracht
den belegerden de volgende morgen het eerste op het
vermoeden van hetgene er te Lammen was voorgevallen.
Men wenste zekerheid te hebben , en den knaap liet
zich door de belofte van eene beloning van zes guldens
bewegen tot het nadere onderzoeken van de zaak. Hij
sluipte uit de stad na de schans, en wenkte met de hoed
ten teeken, dat hij onbezet was.