Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
Maar deze gragt, welke van het dorp Lammen na de
stad loopt, was niet slechs door ingehijde palen aan den
ingang, maar ook door een vijandige schans bij Lam-
men, tusschen de Vliet en het Roonhurger kanaal ge-
slooten. Dees groote vaste schans, waarin den Spaan-
schen oversten Borgia bevelhebber was, moes eers wor-
den verovert, eer men de Vliet naderen kon; dus bleef
er voor den nederlandschen vloot niets over, als te be-
sluiten tot een aanval op dezelve.
47.
Door een duif wierden de belegerden van dit voorne-
men onderrigt en teevens aangemaant, om den aanval
te ondersteunen door een uitval. Het geschut werd door
Zoeterwoude over de Papenmeir aangevoêrt en zoo rasch
het was aangekomen, begon het vuur tegen den schans
(2 Oktober). De spaansche bezetting van de zelve ver-
deedigde zich met ongewone dapperheid, en de Nederlan-
deren leeden een aanmerklijk verlies; het vijandelijk ge-
schut was voortreflijk gerigt, een enkele schot uit den
schans doode op eens zeven Nederlanderen.
De bevelhebberen van de laatsten twijfelden ten laat-
sten, of zij den schans zouden kunnen bepiachtigen zon-
der de opoffering van talrijke manschappen. Ja toe ook
den verwachtten uitval der Leidenaars niet volgde,
begonnen zij te vreezen , dat de stad zich al overge-
geven hadt, een vrees, welke de volgende morgen eerst
weder verdween, toen men nog den stadsbanier op de
toorns zag.
48.
De bevelhebberen van de vloot hielden thans een be-
raatslaging te Zoeterwoude, waarin werd besloten, om
nog meerdere vuurmonden aan te voêren en de volgende