Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
langde: dat men wegens de overgaaf met de vijand in
onderhandeling zoude treden, dewijl men voor verhonge-
ren slechts daardoor kon worden bewaard.
31.
Ja, vijftien van de vermetelste van hun waagden het
zelfs, op het raathuis te dringen, alwaar zij voor zich
en driehonderd andere burgers, welker afgevaardigden zij
voorgaven te zijn; met groote onstuimigheid levensmiddels
eischten. Een der burgemeesteren, misschien een heim-
lijken aanhanger van de spaansche partei insgelijks, scheen
bewogen door hun klachten en verklaarde, dat hij niet
aan de dood van zo vele ongelukkige schuldig wezen wilde.
Alles zweigt. De ganse verzameling is getroffen. Nuw
reist den burgemeester van der "WerfF op, went zich tot
de razende hoop en spreekt met koele ernst: Ik heb den
vaderlande een dure eed gezworen, en die zal ik trouw
en heilig houden. Wilt gij mijn ombrengen , dan mag gij
het doen; want sterven moet ik toch eenmaal, en het is
mijn onverschillig of ik val door de hand van den vijand
of door die van uw. Hier is mijn lichaam, deel het onder
uw en verzadig u daarmede, zo ver li^t rijkt!
32.
Grootheid voert onweerstaanbaar tot de bewondering
en zelfs de gemeenste natuur voelt zijnen invloed en
wordt daarvan bezielt. De onverschriktheid en geestdrift
van deze echte republikijn sloeg de trotsheid der laffe
schreeuweren ter neder, zij verstomden en sluipten
schaamtevol weg. Het grootere gedeelte van de raad en
de burgeren deelden van der Werffs patriottische ge-
zindheden en zijne moed ontvlamde de hunne.
„Wij hebben eenen linker arm", antwoorde eens van
de wallen een van de gewapende burgeren aan de span-
l