Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
(luitsche lantsknegten, welke Benfi^i^S Tt£
zullen verdeedigen, nemen de vlucht en 'trekken verder
op met haar geschut na leiden, waarop de Nederlanders
de door hun verlaten schansen bezetten. Boisot vervolgde
de vijanden tot aan de wateren der Noordaa. Ook hier
waren verschansingen aangeleid, die echter gedurende do
volgende nacht eensgelijks door hunne bezettingen ge-
ruimd wierden. Daardoor bleven de uitwateringen der
Noordaa, die evenzoo goed als de Zoetermeersche brug
konden worden gehouden , zonder eenige verdeediging,
en de gehele Nederlandsche vloot dreef ongehindert over
de Zoetermeersche meir en ging op een breed en diep
water, hetwelk naar Zweeten loopt, voor anker leggen.
Thands donderen al de vuurmonden van de vloot op
d'admiraals bevel, om de belegerden een teeken te ma-
ken dat haren redder naderde.
30.
Sedert elf dagen hadden de Leidenaars reeds gene
tijding van de vloot. Zoo veel te grooter was de vreugde
toen men eindlijk het lange verwachtte teken hoort, en
het geschut gaf van de wallen het antwoord.
Honger en noot was toegenomen in de belegerde stad.
Het gebrek deed , eeven als gewonelijk , misvergenoe-
gen ontstaan, en de Katholijke en overige aanhangeren
van de Spanjaarden maakte zich deze stemming te nutte,
om nog meer de gemoeden in gesting te brengen en het
zaad van de oneenigheid en van de tweedracht te strojen.
Zoo lang Bronkhorst, den bevelhebber van de prins,
noch leefde, ontzagen de misnoegden zich, luide haar
ontevredenheid aan den dag te leggen, dewijl ze zijne
strengheid vreesde. Dog na het overleiden van deze
achtingswaardige man verhieven zij hare stem, en ver-
2