Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
van dertig vaandelen spaanscb voetvolk, welke eerst over-
weldigt en verdreven moest worden, eer de vloot er
doorkomen en verder voortsteevenen konde. Den aanval
werd besloten.
28.
De ark van Delft en de gewapende koornschuiten la-
gen zich voor de brug en beschoten hem eene halve dag
uit hun kartonen. De spanjaarts beandwoorden het vuur,
zonder van hunne post te wijken. Beide de partijen le-
den een aanzienelijk verlies. Een der schuiten zonk, en
de manschap vonden in de golven haar dood. Eindlijk
moesten de Nederlanders het onvruchtbare gevegd staken,
zonder de brug en de doorgang in hare magt te hebben
verkregen.
Hunnen toestand was thans zeer hachlijk. De wind
stond niet genoeg gunstig, om van buiten een aanzien-
lijke massa waters aanvoeren te kunnen, en het aireede
voor handene werdt ter zijde door do spanjaarts afgeleid.
Tot de algemeene blijschap kwam de volgende dag (18
September), een frisschen wind op uit het noord westen,
en de raadsheer cn comisaris Wastel had de gelukkige
inval, dat het niet noodig was, den brug in bezit te ne-
men , dewijl men tusschen Zoetermeir en Benthuizen over de
Zoetermeersche weg misschien kon koomen in het meir.
29.
Dezen voorslag vindt algemeene bijval, en de poging,
om ze uittevoeren, wordt aanstonts gedaan. Onder de
bescherming der nacht roeien 70 galleijen in de diepste
stilte na de Zoetermeersche weg, terwijl de viceadmiraal
met het overige des vloots voor de brug blijft stil leggen.
Onbemerkt door de Spanjaarts herijken geene de weg en
worden meester van dezelve nog gedurende de nacht. De