Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
bevelhcbbercn Boisot, Novelles, Claesen, Durand, Joost
dé Moor, benevens ettelijkke afgevaardigden der staten
begaven zich aan boord, en de 11de van de Herflsmaand
werden de ankers gelicht, en te midden van de zegen-
wenschen van alle patriotten, vaarde de vloot, bemand
met 2500 man, tot haar groote bestemming af.
Reeds was het begin met het doorgraven gemaakt der
dijken, en de vlood roeide uit het riviertje de Rotte naar
de dijk toe, welke de grensscheiding tussen Delfsland en
rijnland vormd. Hier stond eenen spaansen post achter
een opgeworpen schans. Zij werd aangetast en verdreven
na een hardnekkige strijd, waarop men de dijk door-
stak. Te midden des gevechts rukte een zeeuwschen sol-
daat een noch half levendige spanjaart het hart uit den
borst, beet er met zijne tanden woedend in en worp het
toe met den uitroep: „Vreet , doch het is bitter!" de
honden tot spijze voor.
27.
Den Nederlandsen admiraal, door een valsche opgave
misleid van de prins, die zelve bedrogen geworden was,
geloofde onmiddelijk na het veroveren dier post in de
Zoetermeersehe meir te kunnen stevenen; maar hij vondt
noch voor zich een tweede dijk, de zoo genoemde Groene
weg, welk een voet breed boven het water uitstak. Dog
ook deze dijk wierd genomen en eensgelijks doorstoken.
Thands echter deed zich een nieuwen niet vooraf bere-
kenden hinderpaal op. Het water, benevens de kanalen
in de turfveenen, die aan geene zijde van den Groene
weg lagen, hadden geen andere uitloop, dan door middel
eens sloots, welke onder den Zoetermeerschen brug
doorloopt.
Deze brug werd verdedigd door eene vijandelijkeu schans