Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
heid en ontevredenheid gingen met het gebrek onder de
inwoners band aan hand. Het grootste deel van de schat-
ters , met de sobere kost ontevreden, nam zijn afscheid
en verliet (augustus) de stad.
Ongelukkiglijk werd den prins van Oranje, terwijl de
toebereidsels tot het ontzet gemaakt werden, door een
zware krankte te Rotterdam overvallen, welke eene ver-
traging derzelve te weeg bragt. Men hield zijne krankte
voor pest, en de vrees voor de aansteking verwijderde
van hem een ieder en zelfs zijne hofbedienden, zoodat
de zieke vaak van alle menschelijk gezelschap verlaten
was. Eens heeft den ontvanger der landsmiddelen van
Holland, Cornelis van Mierop, een dringende bootschap
bij hem, welke een mondgesprek volstrekt vereischte.
22.
Hij begeeft zich naar des princen woning, vind overal
ledigheid en doodelijke stilte en komt tot in het slaap-
vertrek, zonder eenig levendig wezen te hebben gezien.
Den zieke ligt uitgestrekt zonder eenige beweging op zijn
legerstede. Bij het gedruis des aankomende richt hij als
uit een diepen slaap zich op, en zijn eerste vraag luit:
„Is leijden al over?" Het ontkennende antwoord van
Mierop schijnt een zichtbaar weldadige verandering in
zijn toestand te weeg te brengen; van nu af aan betert
hij dagelijks aan, en hij wordt weldra geheel weder her-
steld, toen het gerügt van zijnen dood reeds zich alge-
meen verspreid had en zelfs geloof bij de vijanden had
gevonden.
De genezing des prins verlevendigde de toebereidsels
op nieuw tot de bevrijding van Leiden. Te Rotterdam,
te Gouda en te Delft werden bij één gebragt 20 lichte
vaartuigen, welke grootstcn deels even als galyen platte