Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
wieg en de bakermat van de vrijheid tot eene medewer-
king en tot eenen onderstand in bootsmannen en krijgs-
tuig uittenoodigen.
20.
Eeeds in den beginne van Augustus waren de voor-
lopige toebereidsels zooverre gevordert, dat men aan het
groote werk de eerste hand konde leggen. Een getal
werkmannen, geleverd door de steden en dorpen van
Zuid-Holland, verzamelden zich, en weldra was den IJsel-
dijk bij Kapelle op zes plaatsen doorbroken en een
verbazende opening in de dijk tusschen Delftshaven en
Rotterdam gemaakt.
Een brief van de Prins van Oranje, wiens overbreng-
er eene duive was (want ook hier maakte men, even
als voorheen te Haarlem, van den duivenpost gebruik,)
onderrigte den inwoneren van Leijden van alles , hetwelk
tot haar redding besloten en ten deele reets uitgevoerd
geworden was. En maar altezeer behoefden zij een zoo-
danige troost, om aan de glans van het verblijdend uit-
zigt, hetwelke dezelve hen toonde, het vuur van hun
moed op nieuw te verlevendigen en tot nieuwe opoffering-
en zich te sterken. Eeeds was van het koorn het groot-
ste deel in de stad verteert.
21.
Men hadt noch zeshondert runders gehad, welke voor
de poorten onder de bescherming des geschuts weiden en
zoo waren gewent, dat zij op het eerste geluid der
alarmtrom of van de kanons in de stad vlugten; maar
ook dezen waren nu geslacht; de levensmiddels werden
hoe langs zoo schaarser en durer; men moest van alle
voorheen gewone genietingen afstand doen en ontbeering-
en van allerlei aart zich wel laten gevallen. Mismoedig-