Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
onderneming ten hoogsten twijfelaclitig en onzeeker, en
bij de ontallijke zvvariglieden en hinderpalen, welke moe-
ten uit de weg geruimt en overwonnen worden, schijnt
een gunstigen afloop in het rijk van de dromen en der
wonderen te behooren.
17.
liet land rond leiden is door ontallijke kanalen doorge-
sneden, Zij verbinden de waters der Maas, Ehijn en
IJsel, welke de noordlijke provinciën doorstromen en
zich vereenigen med de noortzee. Machtige dijken, de
bolwerken van het land tegen het geweld van de golven,
het wonderlijk werk van zoovele jaren en der buiten-
gewoonste kosten en inspanningen, zou thands worden
doorstoken, de sluizen geopend en de vijanden, die men
met de wapenen niet verdrijven konde, van de ont-
keetende zeegolven verslonden.
De zwarigheden, die tegen de uitvoering van dezen
grooten plan zich opdeeden, werden door de omstandig-
heid vermeerderd, dat het land rond leijden veel hoger
licht, als Delftsland en Schieland, waarvan daan tot de
overstroming het water komen moest. Het verlies aan
dijken, boerdereijen en veldvrugten, dat daardoor werd
veroorzaakt, kon na een voorlopige bereekening de somma
van zeven ton goud bedragen,
18,
Doch hoe zeer reusachtig in alle geval de gedachte
ook was, om een uitgestrektheid van tien mijlen land
wedertegeven aan het element, aan 't welk de stalen vlijt
van de voorouderen het had ontwoekert met moeite,
om daar met een vloot over heen drijven te kunnen;
hoe talrijk Qok de met de uitvoering strijdende hinder-
palen wezen mogten j hinderpalen j voor die slechts den