Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
voorraad raakte van liever leede op; alle pogingen van
de naburige bevriende steden, om hen levensmiddels te
doen toekomen, leeden schipbreuk aan de waakzaamheid
van de Spanjaarts en den gevreesden oogenblik naderde
hoe langs zo meer, wanneer gebrek en noot de bele-
geraren de poorten der ongelukkige stad moest openen.
15.
Twee maanden waren bereits verloopen, en alle hoop
van Leiden te ontzetten, of ten minsten met nieuwe
voorraad te verzien, was verdweenen. Nu deed den prins
van oranje, dien het lot der beknelde stad zoo zeer ten
harte ging de staten-vergadering van Holland de voorslag,
Leiden door een vloot te redden, welke den weg der-
waards door het openen van de sluisen en het doorstee-
ken van de dijken moest gebaant worden. Al wist de
geschiedenis ook niets anders te vermelden van deze
vorst, als die voorslag, dan waren wij aireede daardoor
gerechtigt, om hem een plaas in den rei van de buiten-
gewoone geesten aantewijzen; want in een gewoon ver-
stand zoude nooit dergelijk een gedagte zijn opgekomen.
16.
De fabelachtige onderneming der Titanen was nauw-
lijks reuzachtiger, als die, tot welke Oranje hier ried;
want indien men haar wilde uitfoeren, zoo moest niet
alleen een vloot, ook de zee moest daargesteld worden,
op welke hij werken zou.
Wat anders slegts het werk van de oproerige natuur
is, zullen hier menschlijke krachten volbrengen; en om
een enkele stad te behoeden voor den ondergang, wil
men een aanzienelijken landstreek met alle zijne voort-
brengselen der vlijt en van de bebouwing onder de gol-
ven bedelven. Daar bij is den afloop van de gantsche