Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
zach men zich genootzaakt, noch strengere maatregels te
aanzien des broods te nemen.
10
Van nu af aan mocht voor ieder persoon niet meer
als een half pond daaglijksch worden uitgerijkt; slegts
zij die op den wagt trokken, kreegen een gans pond.
Weegcns de schaarsheid van het gereed geld werden pa-
piere munten in omloop gebragt, waar men reeds gedu-
rende de eerste blokade gebruik van had gemaakt. Haar
denkbeeldige waarde bedroech van tien tot twalef stui-
vers; het beeld van een leeu, welke eene staf met de
vrijheidhoed hield, en de woorden: „God behoude lei-
den!" stond op dezelve.
11
Dog hoe ernstig ook de vijanden hun werkzaamheden
te verderve der stad voortzetten, lieten zij evenwel niet na,
te midden dezer bedrijgende toebereidsels de bewooners
derzelve ook de oleiftak der vrede aantebieden. Er kwa-
men verscheiden brieven in de stad van Lannoy, de
stadhouder des konings over Holland sedert de gevangen
neming des graafs van Bossu; van de vijandelijke veld-
heer Valdes zelve en van de zogenoemde wechsluipers,
met welke schimpnaam de uitgeweekene burgers door de
patriotten werden gebrandmerkt. Daarin werden de be-
legerde veiligheid van het leven en het eigendom en het
voorrecht, geen bezetting behoeven intenemen, belooft,
zoo zij zich vrijwijllig wilden overgeven.
12.
Maar de Leidenaars zweefden de voorbeelden van
Haarlem en van Naarden als schrikbeelden voor de oogen,
en waarschuwde hun, niet op de beloften te vertrouwen
van eenen vijant, die de afschuwlijke grontstelling hadt: