Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
heldenmoed zij de grootste rampen en gevaren van het
heilige palladium van de vrijheid verdragen.
6
Dewijl zich, behalven een klein getal schutters, in de
stad hoegenaamd geen krijgsmannen bevonden, werden er
op de tijding van de aantogt van de Spanjaarts onver-
wijlt vijf vaandels burgeren tot een soort van militie
geörganizeert en door de stad in soldij genoomen. Deze
patriotten, welker aanvoerderen de hopmans Noordwijck,
Schot en Montfoort zijn geweest, deeden met de oove-
rige burgeren hunnen dienst gemecnschaplijk, en vormden
zich, hoe wel de oorlog tot dus ver geheel ongewoon,
in het vervolg van de beleegering tot voortreflijken sol-
daten. Jan van der Does ontvangde als oversten van de
stadsoldaten het opzigt over den gewapenden macht, en
Dirk van Bronkhorst, een gestrengen en beradenen man,
was den bevelhebber des prins van Oranje in de stad.
7
„Gij moet," schreef den prins aan de raad en de
burgerij op het ontvangene bericht hunner gevaarlijke
toestant, „ gij moet den strengsten regelmaat en orde ten
aanziene van de voor handene geringe voorraad van
mondbehoeftes in acht neemen, en alle beedelaren en an-
der nuttelooze gespuis, hetwelk het gebruik derzelve ver-
meerdert, uit uwe muuren verweideren. Daar raad ik u
bij, de tien vaandels Engelsmannen, die in uw nabijheid
bij Valkenburg, Alphen en den goudaschen sluis staan,
als bezetting intenemen, en uw voor een' beleg van
drie maande ten minsten gereet te maken, in welke
tijd ik u te ontzetten hoop."
8
Het was op de 26ste mei, toe Francisco Valdes in