Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scanScanned page
Prof. Ii. BISCHOFF, Fransche Spraakwendingen. Verzameling van
eigenaardige en uitgezochtö zegswijzen der nieuwere Frangcho aprcek-
iaiii, bijeen 'gebracht ten behoeve van Institutei^en GyrauJisiën.-^löS
biadz, Svo'postformaat. Sde druk 185^ /0.75.
Blossoms and Flowers from the periodical English pi-css. 1 gr. fvro
deel van 376 net en compres gedrukte blad^z. ƒ 2.
R BOMHOPP, Hz»,, Opstell^ffiot fouteirrTn"^SStohcid t^Wn
de spelUng dor ƒ eacrla.dsche tal, 92 gr. ISvo bM.; JSM. / c.l^
D. BOMHO^,
taal, Ter d.enste van .aankoffionde^oiiaerwij^ers m leerlingw o„ Ja- '
gero en middelba^sehoJcn, en..'64 p 12vo. tJadz, 18D4. ƒ 0,35. t
. I). Boklopte-feogdutoch:
gobr«,kc op scholen^en bij privaatoi.dCrwi>": iSt.de noodige Oofe-
nmgen.J!76 g^, 8to bhdz.,1854.y 1.60. .«w. ■
--is- ---"jS^MBiaEs» . . ■ - r.-m^ax ■ , - .
Engelsehe Spraakwendiligen^^ Eigenaardige en Uitgezochte zegswij-,
zen der Engdsche taal, nit de besta Scbrijvers van de laatste jaren â
vêrzameid en va? eene Nederduitsche vertaling voorzien door den 'i-
Bewerker van Prof. Bisciiopf's „Franseliê Spraak>fcndliigcn.** 120.-
gr. 12V0 bladz. 1856. ƒ O.es. " ^
L. A. HISSINK, Essais 'de stjrlo épistpiàire,®sm: des snjets de la ,
vie reeilo au 19ibnie sibcle. Ouvrage destind aux classes siipérieuvcs ^
des institationa. 132 bladz. 8vo poslforraaat. 1855. / 0.70.

Miscellanies^ containing sketches, narratives, tales and poems, sö^^
lected from different English Magazines. 1 gr. 8vc> deel van ^76 netr
compres gedrukte bladz. ƒ 2.—. ^^^^ -
Universal Magazine; containing the best romantic, literary an^^
historical picces^from the whole of the periodical English press,
»v^gang 1844—48, 6 gr. 8vo deelen. ƒ 8,—.
--iV. • <5 ^
Verzameling van Spreekwoorde_n .en Spreekwoordelijke Gezegde
^ de Fransche taal, bijeen gebragt, gerangschikt en in het Nederlandse
vertaald, om de beoefening dezer beide talen en do kennis van har
eigenaardigheden te bevorderen, In zwart linnen ba:nd« ƒ 1.50.